Sveriges bästa golfshop

Golfstore Vadstena årets golfbutik

Joakim Hallberg driver Sveriges mest omtyckta golfbutik.

“Vår butik är ett nav på klubben”

Sveriges mest uppskattade golfbutik finns på Vadstena GK. För tredje året i rad visade det sig att Joakim Hallbergs Golfstore-butik fick högst betyg av alla när Svenska Golfförbundet sammanställde sitt nöjdhetsindex i enkätverktyget Players 1st. 305 svenska golfklubbar deltog i undersökningen och ingenstans uppskattade medlemmar och gäster butiken så mycket som i Vadstena.

Förklaringen?

-Jag jobbar ständigt med upplevelsen och med intrycket av min verksamhet”, säger Joakim Hallberg, Golfstore Pro på Vadstena GK.

-För att få nöjda kunder och medlemmar måste man vara trovärdig och att skapa en positiv anda, både runt dig själv som person och runt butiken. Du måste visa att du genuint bryr dig om medlemmarnas golfspel, oavsett vilken nivå de befinner sig på. Mina kunder spelar golf för att de vill befinna sig i ett positivt sammanhang och om du säkerställer att du och din verksamhet bidrar till det kommer nöjdheten att gradvis öka. Vi bjuder alltid till och det ger resultat på lång sikt.

Enligt Joakim handlar det inte så mycket om vad man säljer utan om hur man gör det. De flesta av hans kunder vet ungefär hur utbudet ser ut och de vet också att konkurrenterna har ett snarlikt utbud. Att de väljer Golfstore i Vadstena tror Joakim beror på att han fått kunderna att förstå han inte bara säljer utrustning. Han säljer också kunskap och kompetens.

-Alla golfbutiker säljer överlag samma produkter och tjänster. Golfarna vet att de kan hitta samma eller snarlika varor på andra ställen. Att nå golfaren är kritiskt för att lyckas med försäljningen. Vi som finns på golfklubben har fördelen att vi träffar golfaren varje dag. Vi når våra kunder dagligen, det gör inte våra konkurrenter. Det är där vi kan börja bygga förtroende, relation och visa att vi är genuint intresserade av dennes golf.

Mötet med kunden är helt avgörande för att bli framgångsrik och uppskattad som butik. Joakim har träffat kunder som kommit till honom eftersom de varit besvikna på bemötande och service någon annanstans.

-Jag tror att golfarna i min region har förstått att vi är genuint intresserade av deras golfspel. Vi är tillmötesgående. Vi ger bästa möjliga service och vi följer upp vår försäljning. Vi hör av oss och frågar hur det går och om det är något vi kan stå till tjänst med. Jag säger ofta till min personal att de ska intressera sig också för medelgolfaren, inte enbart för låghandicaparen. En annan sak som jag tror är ovanlig med vår shop är att vi inte enbart är en plats där det sker försäljning. Vår butik är en mötesplats för golfare, ett nav på klubben där den gemensamma nämnaren är golfspelet. Vi bidrar till att öka den positiva upplevelsen av att vara medlem eller gästspelare på Vadstena GK genom butiken.

Framtiden för fysiskt handel är osäker. Konkurrensen från e-handel, stora kedjor och höga hyror för kommersiella lokaler har bidragit till den utslagning som vi sett exempel på de senaste åren. Men Joakim är inte orolig.

-För egen del ser jag ljust på framtiden, säger Joakim Hallberg, Golfspelet har så många fördelar och kommer alltid att vara en attraktiv fritidssysselsättning. Att få vara egen företagare inom ett område som är så roligt är en förmån. Det är viktigt att komma ihåg det.

Players 1st är en enkät som genomförs av Svenska Golfförbundet och som går ut till medlemmar och gäster på svenska golfklubbar.

____________________________________
Text:
Tommy Jeppsson