Custom Fitting gör närspelet lättare

Joakim Hallberg, Golfstore-pro på Vadstena GK, visar hur man arbetar med custom fitting av wedgar, putters och bollar. Platsen är Golfstore Studio vid driving range med övningsområden och övningsgreen.

– Närspel och puttning står för många av slagen i din score, och det är här det verkligen finns slag att spara. T ex genom att aldrig behöva mer än ett slag i bunkern, och aldrig behöva treputta, säger Joakim, och att verkligen slå inspelen riktigt nära koppen. Dessutom blir ju spelet så mycket roligare om man undviker de förargliga misstagen, säger Joakim.

Viktigt med rätt lie på wedgarna
Lievinkeln, dvs vinkeln mellan skaft och sula, ska naturligtvis vara rätt på alla klubbor, men ju större loftvinkeln är, desto viktigare blir det.

– Med en markeringstejp på sulan får du slå några slag på en liebräda, och då syns det direkt om du träffar med häl, tå eller mitt på sulan, och därmed vet vi vilken lie dina wedgar ska ha. Så att du slår bollen dit du siktar, och inte flera meter vid sidan, påpekar Joakim. 

Hitta rätt bouncevinklar
På en wedge är sulans bakkant är alltid lägre än den främre kanten. Lutningen på sulan kallas bouncevinkel, och den är vanligen mellan 4° och 14°. En stor bouncevinkel gör att en sandwedge inte gräver ner sig i bunkersanden, men den kan samtidigt göra att klubban studsar mot marken och ger ett toppat slag om du spelar den på ett hårt underlag. 

– Därför är det viktigt att ha en bra kombination av både loft och bounce på sina wedgar, så att man kan slå alla typer av slag, poängterar Joakim.

Vilka wedgar, och hur många?
– Hur mycket bounce du behöver för olika typer av slag beror inte minst på hur du slår wedgeslagen, om du du slår ner på bollen, eller om du har en flackare sving. Därför får du slå olika wedgeslag på olika underlag.

– För att bedöma hur många wedgar du behöver tittar jag på hur stor loftskillnaden är mellan din pitching wedge och din sandwedge. Idag kan den skillnaden vara 10-11°, och det betyder att du behöver en gap wedge för att avståndsskillnaden inte ska vara för stor. Det är ju trots allt precisionsklubbor vi talar om.

Olika utformning av sulan
– Dessutom finns ytterligare en faktor att ta med i beräkningen, sulans utformning. Idag finns det många olika slipningar, som på olika sätt underlättar för slag med öppen klubba och liknande.

– Men efter att ha sett dig slå på alla dessa olika sätt, så har jag en bra bild av vad du behöver i wedgeväg, med olika loft, bounce och sulslipningar. Sedan handlar det mest om vad du föredrar av märke och finish. 

Putter Fitting
– För att en putter ska vara bra för just dig måste ett antal faktorer stämma, berättar Joakim.

– Först och främst ska den ha rätt längd, och det kan man mäta på olika sätt. T ex genom att du håller ett puttergrepp i den position som du brukar stå över bollen, och så mäter vi avståndet till marken. Annars kan man t ex använda en putter med justerbart skaft. Din putter ska dessutom ha rätt lie, så att putterhuvudet rör sig parallellt över greenytan, och den ska ha rätt loft så att bollen får ett litet lyft upp ur gräset.

Hur tung putter ska du ha?
– Idag finns det stor valfrihet när det gäller putterns vikt, och på en del modeller kan man ändra vikten. Det gör att det finns alla möjligheter att hitta en putter som känns helt rätt för din puttsving, fortsätter Joakim.

– Dessutom finns det nu putters som är motviktsbalanserade med en tyngd uppe i greppet, och det bidrar till en större stabilitet för en del spelare.

– Den andra balansen är också viktig, det vill säga om puttern ska vara face balanced eller heel balanced, och det beror till stor del på hur ditt svingspår ser ut.

Inserts och vridmotstånd
Det finns en mängd olika inserts, inlägg i träffytan, och de bidrar till en mjukare känsla i träffen och ett mjukare ljud. Andra putters har olika mönster och grooves som ska ge bättre bollkontakt och kontroll.

– Det är mer en fråga om tycke och smak, säger Joakim, och det är bara att prova sig fram. Men när det gäller vridmotstånd, så är det klart att spelare som inte alltid träffar mitt i sweetspot har nytta av en kraftigare tå-hälbalansering.

– Summa summarum, vi går igenom alla parametrar och jag tittar på detaljerna i puttningen, och så småningom har vi ett litet begränsat urval av putters med rätt egenskaper, där det åter är spelarens tycke och smak som får avgöra.

Ball Fitting
Att prova ut bollar i en regelrätt fitting är inte så vanligt, men det borde det vara. För med en launch monitor och en driving range är det lätt att se hur olika bollar fungerar för den enskilde spelaren, menar Joakim.

– Det finns så många bolltyper idag, och det är ju först när man mäter dem under samma omständigheter som man får fram hur de fungerar för en spelare. Och det är ju spelaren som ska välja vilka egenskaper, som spinn, längd, ljud och känsla, som är viktiga.

– Det är både roligt och belysande för spelare på alla nivåer, avslutar Joakim.