Matchstegen

Anmälan till 2022 års Matchspel är nu öppen! 

Matchstegen spelas perioden maj till oktober. Matchstegen spelas i två klasser (vid 64 deltagare och i en klass vid 32 deltagare); A-klass och B-klass. Som tidigare år så är man garanterad två matcher, dvs förloras första matchen går man vidare till förlorarsidan. Totalt är det 64 spelare och varje klass har då 32 spelare. Du anmäler dig i shopen, och matchstegen finns placerad i klubbhuset.

Damer spelar tee 45/50 och herrar tee 58/53.

Anmälan: senast 11/5.
Kostnad: 120 kr och erlägges samtidigt som anmälan. 
Deltagare: Max 64 spelare.
Tävlingsledare: Joakim Hallberg.
Priser: Startavgiften går oavkortat till presentkort i shopen.

När varje omgång ska vara spelad finns avslaget på matchstegen. Första omgången ska vara spelklar 11 juni. 

Resultat 2020

Ett stort GRATTIS till Johan "Muggen" Carlsson och Ellen Ramå som vann respektive klass 2020. Bra spelat!   

A-klass
1: Joahn Carlsson, 1000kr.
2: Stefan Sandberg, 800kr.
3: Jan Wiik, 600kr
4: Peter Sköld, 400kr

B-sidan
1: Tony Kling, 640kr
2: Mikael Sönner, 400kr

B-klass
1: Ellen Ramå, 1000kr.
2: Ingela Svensson, 800kr.
3: Annika Thunberg, 600kr
4: Daniel Johansson, 400kr

B-sidan
1: Lennart Håkansson, 640kr
2: Henrik Rapp, 400kr

Grattis till Er alla! Era priser finns på ert golf-id i shopen.

Regler för Matchstegen

Båda spelarna ansvarar för att ta kontakt och att spela matchen innan sista datumet för respektive omgång. Matchstegen finns i klubbhuset. Där kan du se vem du möter och ta del av övriga matcher. Dagen efter sista speldag uppdateras matchstegen och anslås på anslagstavlan i klubbhuset. Vinnaren av matchen skriver in på matchstegen vem som vann och resultatet. Som deltagare i matchstegen kan man boka in sig i en starttid och andra spelare kan spela med.

Handicapskillnaden mellan spelare läggs från banans index 1 och uppåt. Man spelar på sitt slope-värde, spel hcp. Om det är lika efter 18 spelade hål så spelas särspel från hål 1 och framåt för att skilja spelarna åt. Även i särspel används spelarens hcp "som vanligt".

Förlorande spelare i 1:a omgången går vidare till en B-sida vilket innebär att alla är garanterade minst 2 st matcher.   

Priser är i form av presentkort i shopen och antal/prissummor bestäms av antal anmälda spelare.

Har inte matchen spelats inom en vecka efter utgått datum så stryks matchen.

Tävlingsledare är Joakim Hallberg

Tidigare års vinnare

1956-2011 Okända vinnare
2012 Yvonne Rajfors
2013 Rickard Stein
2014 Johannes Axell
2015 Eva Ahlstedt
2016 Tony Kling
2017 Ingela Svensson
2018 Niklas Gustavsson (A-klass) & Karin Tjärnlund (B-klass)
2019 Peter Axell (A-klass) & KG Dybing (B-klass)
2020 Johan Carlsson (A-klass) & Ellen Ramå (B-klass)
2021 Inställd!